Sodipa Zeilclub Galgenweel: 60j!

We waren het zelf wat uit het oog verloren, het ontstaan van onze club. Maar bij toeval kwamen we via-via te weten wanneer juist onze club opgericht werd. En wat blijkt? Sodipa Watersport (toen nog) kwam naar het Galgenweel in 1958. Onze club bestaat dus 60 jaar dit jaar.

Zo een jubileum vraagt natuurlijk om een viering. Op onze ledenvergadering waren we er ons nog niet van bewust, en we hebben dan ook nog geen feestelijkheden in onze kalender opgenomen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we daar geen ruimte voor kunnen maken! We willen elk initiatief en idee om het lustrum samen te vieren zeker ondersteunen.