Coronavirus – UPDATE 21/05 – E02/V02 geannuleerd + nieuwe data V01/E02

Zeilen onder strikte voorwaarden Beste leden
 
Naar aanleiding van het versoepelen van bepaalde maatregelen en de exit-strategie die WWSV heeft afgestemd met de overheid, wordt zeilen onder voorwaarden opnieuw toegelaten vanaf maandag 4 mei.

Vezega en de clubbesturen willen er naar streven om het zeilen voor de leden opnieuw mogelijk te maken, op een veilige en verantwoorde manier voor iedereen, binnen de krijtlijnen die uitgezet zijn door de overheid en de federatie.

Helaas betekent dat ook dat bepaalde activiteiten tot nader order niet mogelijk zijn.
 
Dit zijn de voorwaarden
  Het Galgenweel en de club worden beschouwd als een exclusieve sportzone. De tijd voor- en na het zeilen moet beperkt worden: blijf niet langer dan nodig voor het op- en aftuigen;
  Samen zeilen in twee- of meermansboten is enkel toegelaten met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen;
  Kantine en kleedkamers blijven afgesloten. Voor wie materiaal nodig heeft uit zijn of haar locker, voorzien we zaterdag 9 mei een moment om dat, elk afzonderlijk, te doen. Geef ons daarvoor een seintje!
  Enkel gebruik van eigen materiaal is toegelaten. Lesboten en clubmateriaal (zwemvesten e.d.) mag niet ter beschikking gesteld worden. Vergeet geen handdoek voor het handenwassen. De droogblazers mogen niet gebruikt worden. De club voorziet handgel maar neem eventueel zelf alcogel mee;
  Gemeenschappelijk materiaal zoals waterslangen om boten af te spuiten mogen niet ter beschikking gesteld worden;
  Zet je strandkar tijdens het zeilen terug in je ligplaats, in plaats van naast de slipway. Zo vermijd je dat anderen jouw strandkar moeten aanraken als die in de weg zou staan;
  Zowel op de wal als op het water moet de nodige ‘social distance’ (1m50) gehouden worden;
  Er zal tot nader order geen begeleiding/redding zijn op het water;
  Na het zeilen neem je je eigen materiaal en kledij terug mee naar huis, of je bergt alles op in je boot, onder het dekzeil. Meer info kan je vinden op de website van WWSV en van de FOD Mobiliteit.
 
Activiteiten De Midweek Challenge 2020 zal tot nader order niet van start gaan. Zodra wedstrijden terug toegelaten zijn, zullen we dit herbekijken. Maar minstens tot eind juni zal er geen start gegeven worden op woensdagavond. Daarna, indien de wedstrijden wel mogen plaatsvinden, zal het naar alle waarschijnlijkheid nog een tijdje zónder gezellig nakaarten aan de toog of rond de BBQ zijn. Toeschouwers zullen helaas niet toegelaten zijn.
  De Watersportdag op 17 mei wordt geannuleerd
  Grote evenementen mogen al zeker tot 31 augustus niet doorgaan. Voor kleinere evenementen is er nog geen duidelijkheid, maar aangezien er nog geen zekerheid is over de zomerkampen, zoeken we voorlopig geen nieuwe datum.
  De zeilscholen blijven minstens tot begin juni gesloten. Zo lang het niet toelaten is om samen in dezelfde boot te zitten als je niet onder hetzelfde dak woont, is het niet mogelijk om cursussen te organiseren. De overheid beslist pas tegen 8 juni of, en onder welke voorwaarden, zomerkampen kunnen doorgaan. We wachten dus de verdere ontwikkelingen af.
  Zeilen (en watersport in het algemeen) wordt opnieuw toegelaten vanaf 4 mei, voor lokale sportbeoefening.
Als iedereen deze richtlijnen mee naleeft, hopen we snel meer beperkingen te kunnen wegnemen, zodat we weer volop samen kunnen genieten van onze favoriete sport en hobby. We willen ook alvast iedereen bedanken voor het naleven van de strenge beperkingen tot nu toe.
 
Blijf gezond!
Sportieve groeten
Het Sodipa bestuur (vanuit hun kot):
Katrien – Marc – Hubert – Wim – Gerd – Bart – Senne – Joris